Грим

професионален и перманентен грим от специалисти

ГРИМ
Официален грим 60.00 лв.
ПЕРМАНЕНТЕН ГРИМ
Oчна линия 190.00 EURO
Koнтур устни 100.00 EURO
Вежди 90.00 EURO